O podjetju

ANB Trade d.o.o. se predstavi

Podjetje A.N.B. Trade d.o.o. s svojo politiko poslovanja skrbi za opravljanje storitev po naročilu naročnika na najvišjem možnem nivoju. Na področju Slovenije je podjetje s svojo lokacijo neposredno ob regionalni cesti Celje- Maribor, prostorskimi, tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, sposobno ustreči mnogim kriterijem in željam naročnikov.

MEDNARODNA PRISOTNOST

Stranice, Slovenija, Evropa, Svet

Svoje storitve v večjem delu podjetje trži na področju Slovenije. Tako storitev skladiščenja in prevozov v hladni verigi doslej obratuje le na domačem Slovenskem tržišču, medtem ko se podjetje na področju posredništva uveljavlja tudi izven Slovenije, tako na področju Evrope kot tudi širše.

KAKOVOST

Podjetje A.N.B. Trade d.o.o. skrbi za kakovost opravljenih storitev v vseh fazah poslovanja. Tako so celotni procesi prevozov, skladiščenja ali posredništva vodeni po zahtevnih notranjih in zunanjih standardih, ki zagotavljajo izvedbo procesa v skladu z zahtevami naročnika. Vodenje podjetja je neločljivo povezano z usmeritvami v trajnostni razvoj in spoštovanje tehničnih in okoljskih standardov. V podjetju se tako posluje v skladu s pridobljenim certifikatom ISO 9001:2010

Za prevoze zdravil se redno ustrezno skrbi za validacijo in kontrolo temperaturnih merilnih naprav in vozil. Meritve naprav in vozil opravljajo strokovne inštitucije, ki izdelajo poročilo o umerjanju, ki dokumentira sledljivost do nacionalnih in mednarodnih etalonov, ki realizirajo merske enote v skladu z Mednarodnim sistemom merskih enot . Slovenska akredicacija je podpisnica sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA) ter pri Mednarodni akreditacijski organizaciji za labaratorije (ILAC) za področje preizkuševalnih in kalibracijskih labaratorijev.

Validacija

Back to top