Hramba dokumentacije

V podjetju A.N.B. Trade d.o.o. vaše dokumente, organizirane v različne arhivske enote (registratorji, mape, škatle, palete, ipd.) uredimo in prevzamemo v hrambo v naše sodobno opremljeno arhivsko skladišče, kjer zagotavljamo varno dolgoročno hrambo ter ostale spremljevalne storitve. To vključuje tudi popis gradiva, izdajo gradiva po vašem naročilu in varno uničenje gradiva po preteku roka hrambe.

Rešitev, ki je zelo enostavna in primerna za vse, ki vam primanjkuje prostora ali pa nimate osebja za obvladovanje dokumentov. Z omenjenim postopkom v celoti prevzamemo skrb nad dokumenti  in vam omogočimo da v vsakem trenutku na zelo enostaven način pridete do iskane dokumentacije. Zagotavljamo vam varno ter enostavno hrambo dokumentacije.

Back to top